۱۳۸۲ اسفند ۱۷, یکشنبهنه بابا! هك نشدم! مي شه من همين اول از همه خوانندگان فهيم و هميشه در صحنه معذرت خواهي كنم و پيه هر نوع انتقادي رو به تنم بمالم؟ آخه ميدونم بعد از اونهمه حرفاي قلنبه سلنبه ... خوب اين رو هم بگذاريد به حساب رسالت ما نسبت به جوونها! اصلاً حرف حساب اونهم اينقدر شيوا و موجز شنيده بودين؟! خيلي با مزه تر و موثرتر از هر پند و اندرزي نيست؟ فقط بريد تو بحر چهره معصوم اين جوان خر! ببينيد چه قدر معصوميت از دست رفته توش موج مي زنه!...
توجيه شد؟
*****
نقاشيي كه اون بالا، بغل لوگوي گپ، مي بينيد كه حتماً مي دونيد كار كيه. اين هم گپ در استقبال بهار. و فقط يك چيز ميمونه: خوش به حال روزگار...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: