۱۳۸۴ اسفند ۲۸, یکشنبه

Dance with the one that brought you ..... Shania Twain
*****
يه مدتيه در راستاي خصوصي سازي، نگهباناي قديم بيمارستان رو بازخريد كردن و به جاش از يه شركت خصوصي يه عده آوردن كه هنوز بعد از 4 ماه گيجي مي خورن. اين مكالمه رو ديروز شنيدم:
مراجعه كننده: "آقا نوار گوش كجا مي گيرن؟"
نگهبان: "ام... سمعي بصري" (!!!)
مراجعه كننده: "..."
*****
ميدان ونك حذف مي شود! خيلي خوبه اين:


*****
هرچي يادم اومد نوشتم كه دلتون باز بشه. سال نو مبارك!