۱۳۸۱ مرداد ۲۴, پنجشنبه

اگر بخواهيد با دوستتان "گپ" بزنيد، ولي ندانيد چطور يا کي، چکار ميکنيد؟
"وب لاگ" مي خوانيد!
اگر تنها باشيد، دلتان گرفته باشد يا حوصله تان سررفته باشد، چکار ميکنيد؟
"وب لاگ" مي خوانيد!
اگر بيکار باشيد، بي مسؤوليت و از کار فراري،
يا اگر پرکار باشيد، ولي بيحوصله يا خسته از کار تکراري، چکار ميکنيد؟
"وب لاگ" مي خوانيد!
اگر عاشق اينترنت باشيد و بخواهيد همه چيز e باشد،
خوب معلوم است که "وب لاگ" مي خوانيد!
آدمهاي باحوصله آدمهاي عاشق،
آدمهاي کج خلق يا آدمهاي بامنطق،
همگي "وب لاگ" مي خوانند!
حالا حدس بزنيد اگر کسي هم تنها باشد، هم بيحوصله،
هم پرکار، هم از کار زياد کلافه،
هم عاشق اينترنت و هم خيلي چيز هاي ديگه،
چکار ميکند؟
خوب، "وب لاگ" مي نويسد!
به "گپ" خوش آمديد! اينجا، روي همين قالي مينشينيم، باهم چاي مي خوريم و از آب و هوا، سينما، اينترنت، هنر و هر چه دلمان بخواهد حرف مي زنيم. جاي دوستاني را که پيشمان نيستند با دلتنگي پر ميکنيم، عصباني نمي شويم، تند هم نمي رويم.
و آخر اينکه: "گپ" مال ما دو نفر نيست، منتظر حرفهاي شما هم هستيم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: