۱۳۸۴ آبان ۹, دوشنبه

تصميم گرفتم در مورد اين بريده روزنامه هيچي نگم، جز اينكه خودم از صفحه تسليت اطلاعات ديروز، يكشنبه، بريدم و اسكن كردم:

۱۳۸۴ آبان ۴, چهارشنبه

حالا اومديم و ما وقت نكرديم چيزي بنويسيم، شما نبايد يه سر بزنيد؟ (آخر پر توقع!!)
از رامتين دعوت مي كنم دوره جديد بحث ادواري رو تو كامنتهاي اينجا راه اندازي كنه تا بعد. موضوع هم ميتونه اين باشه: "از غياث آباد تا برره".