۱۳۸۴ تیر ۹, پنجشنبه

كلاً:

هماي گو مفكن سايه شرف هرگز
در آن ديار كه طوطي كم از زغن باشد...

۱۳۸۴ خرداد ۲۹, یکشنبه

.....

۱۳۸۴ خرداد ۲۱, شنبه

جانمي شان پن!
آقا راهش همينه! به اين مي گن روشهاي جديد براي جذب جوانان!