۱۳۸۱ آبان ۲۳, پنجشنبه

سه نکته مهم مي خوام بگم که متاسفانه طبق معمول شعراي متقدم ازم دزديدن! بنابراين هرکي اسم هرسه شاعرو بگه جايزه داره:
اول: همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستي.
دوم: ديوانه چون طغيان کند زنجير و زندان بشکند
از زلف ليلي حلقه اي در گردن مجنون کنيد.
سوم: (شماره گذاري از من است)
1- هر كه در حافظة چوب ببيند باغي
صورتش در وزش بيشة شور ابدي خواهد ماند.
2- هر كه با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود.
3- آنكه نور از سر انگشت زمان بر چيند
مي گشايد گرة پنجره ها را با آه.

زياده عرضي نيست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: