۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

پر کن پیاله را...

کین آب آتشین،
دیریست ره به حال خرابم نمی برد...


۲ نظر:

نظر شما: