۱۳۸۴ فروردین ۲۴, چهارشنبه

با هر آغازی پایانی هست، در هر سلامي، خداحافظي پنهان است، هر داستاني دير يا زود تمام خواهد شد و نخواستن ما مهم نيست چون كلمه پايان دير يا زود روي پرده نقش خواهد بست ...
پس سفري را آغاز نكنيم بدون آنكه مقصد را در مبداء جستجو كرده باشيم، كتابي را باز نكنيم اگر دلتنگي پايانش را طالب نيستيم، زندگي نكنيم اگر مرگ را در لحظه لحظه آن انتظار نمي كشيم...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: