۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

می دونی سخت ترین کارها و درست ترینشون معمولاً یکی هستن؟ هیچ چیز معنی داری راحت نیست. کلمه راحت وارد زندگی آدمهای بالغ نمیشه.
مایکل کین در "هواشناس"

۳ نظر:

نظر شما: