۱۳۸۲ مهر ۲۴, پنجشنبه

مصر- يك گزارش مصور

"بعضي از مصريها از بعضيهاي ديگر با هوشتر بودند. مصريهاي باهوش پشه بند اختراع كردند براي اينكه از دست پشه راحت باشند. مصريهاي بي هوش كه پشه بند اختراع نكردند شبها از دست پشه ها خواب نداشتند، در نتيجه به آسمان خيره شدند و علم ستاره بيني را اختراع كردند كه بعدها معلوم شد هيچ فايده اي هم ندارد!"*

قاهره بدون توقف!

تنها چيزي كه مطمئناً در اين سفر صادق نبود همين "بدون توقف" بود! چون هم در رفت و هم برگشت نزديك 8 ساعت در فرودگاه دوبي توقف داشتم. كسي راهنماي فرودگاه دوبي و duty-free لازم ندارد؟ اطلاعات در حد محل همه گيتها و دماي مناطق مختلف و اينكه چه جنسي در كدام قسمت و روي چه قفسه اي است!!

روي ماه قدم گذاشتيم

فرودگاه قاهره خيلي خوب بود. عقده خود كم مهراباد بيني من رو بر طرف كرد! چون به همان كهنگي و آشفتگي بود فقط قدري بزرگتر!
قاهره كثيف و شلوغ است ولي زيرساخت توريستي خوبي دارد. واقعاً بايد قاهره را شهر هتلهاي بزرگ ناميد. شهر كاملاً براي توريستها امن است و خودشان هر طور كه زندگي كنند، كاري به توريستها ندارند.رانندگيها در حدي است كه من به عنوان يك ايراني تعجب مي كردم. تاكسيها بسيار كهنه و داغان بودند (در حد پيكانهاي مسافر كش خودمان) ولي جالب طبع شوخ مردم بود و اينكه اصلاً خوش خلقيشان را از دست نمي دادند. سوار هيچ تاكسي نشديم كه راننده كلي باهامان گپ نزند. ايراني بودن هم يك مزيت بود. همه، از مردم تا ماموران و غيره به محض شنيدن مليت ايراني با آدم دست مي دادند و كلي تحويل مي گرفتند.
رود نيل مسلماً يكي از جذابترين مناظر قاهره بود. ظاهراً تمام مصر در همان باريكه كنار نيل فشرده شده! "سرزمين مصر از قديميترين ايام به دو قسمت مصر عليا و سفلي تقسيم مي شده است. مصر عليا در قسمت پايين نقشه قرار دارد و مصر سفلي در قسمت بالاي نقشه. اين امر در نظر ساكنان سرزمين مصر كاملاً طبيعي جلوه مي كند چونكه رودخانه نيل در قسمت پايين بالا مي آيد و هرقدر بالاتر برويم پايين تر مي رود."*سيگارهاي فرعون

"در دوره سلسله سوم، امحوتب حكيم، معمار و وزير زوسر فرعون، هرم را اختراع كرد، كه عبارت بود از مقبره بسيار بزرگي كه بايستي جسد فرعون و مقدار زيادي از داراييهاي او را از دستبرد زمانه تا ابد حفظ كند. اما امحوتب حكيم جسد و اموال فرعون را در زير بنايي قرار داد كه چنان مشخص وسط بيابان ايستاده بود كه هر كس از آنجا مي گذشت كنجكاوي ديوانه اش مي كرد توي اين بناي عظيم چه خبر است. در صورتي كه اگر امحوتب جسد فرعون را با هرچه او دلش مي خواست مثل باقي مردم زير خاك دفن مي كرد و روي خاك را هم صاف مي كرد چه كسي نظرش به مقبره فرعون جلب مي شد!"*يك هرم ساده ترين، زيباترين و يكي از پيچيده ترين اشكال ممكن معماري است. "از مساله جراثقال كه بگذريم ساختن هرم كار آساني است. اول يك مربع بزرگ روي زمين مي كشيم و بعد يك رديف سنگ مي چينيم و رديفهاي بعد را به دقت كمي عقبتر روي رديف زيرين كار مي گذاريم و همينطور ادامه مي دهيم تا اينكه هرم ساخته شود. يعني هرم خود به خود ساخته مي شود و ممكن نيست شكل ديگري پيدا كند..."*در مقبره مهندس هرم خئوپس كه عكسش اين پايين است هم احتمالاً همينها به خط هيروگليف نوشته شده!و خط هيرو گليف البته هماني است كه به نظر دريابندري "حروف آن از جغد و قناري و كفچه مار و قطعات داخلي ساعت شماطه اي تشكيل شده":*عبارات داخل گيومه از يكي از بهترين منابع مصرشناسي يعني فصل خئوپس كتاب "چنين كنند بزرگان" ترجمه نجف دريابندري نقل شده است.

اين مطلب اگر خدا بخواهد ادامه دارد!...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: