۱۳۸۲ خرداد ۲۸, چهارشنبه

واسه خودم يه پنجره، براي تو يه آسمون،
واسه خودم يه ستاره، براي تو يه کهکشون،
واسه خودم يه چشمه سار، براي تو درياها رو،
واسه خودم يه برگ سبز، يه دشت گل براي تو...

واسه خودم يه پنجره، يه ستاره، چشمه سارو..
براي تو يه آسمون، يه دشت گل، درياها رو...
يک کلمه که اسم توست براي من، براي من،
يه عالمه حرف قشنگ براي تو، براي تو...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: