۱۳۸۲ فروردین ۲۵, دوشنبه

چهار نکته

1- ... دوستان از راست مي رنجد نگارم چون کنم?
2- ... پادشاهي کامران بود از گدايي عار داشت.
3- از دوست به يادگار دردي دارم
کاين درد به صد هزار درمان ندهم.
4- مانده تا برف زمين آب شود،
مانده تا بسته شود اينهمه نيلوفر وارونه چتر...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: