۱۳۸۲ فروردین ۲۳, شنبه

SARS

جديدترين گزارش سازمان بهداشت جهاني (WHO) در مورد سارس حاوي نکات برجسته اي است. اول اينکه همانطور که ساير اخبار هم نشان مي دهند، گسترش اپيدمي در چين ادامه دارد گرچه تعداد موارد جديد کم شده. دوم اينکه سنگاپور و ويتنام در زمينه کنترل اپيدمي بسيار خوب عمل کرده اند. (البته خبرهاي شخصي که به گوش من رسيده نشان مي دهد اين کنترل در سايه تعطيلي مدارس و قرنطينه بسياري از اهالي به دست آمده است.) سوم اينکه ميزان مرگ و مير در کانادا بالاتر از ساير جاها بوده چون متوسط سن مبتلايان بالاتره. در حاليکه ميزان مرگ در اثر بيماري در کل 4% بوده در کانادا 10% مبتلايان مرده اند.
تعداد موارد: 2890، مرگ: 109 دو کشور جديداً به کشورهايي که بيماري در آنها ديده شده پيوسته اند: افريقاي جنوبي و ژاپن. هند همچنان نگران رسيدن اپيدميست. اگر اين اتفاق بيفته تقريباً اپيدمي جهان گير (پان دميک) خواهد شد و از مسئولان ايراني، غير از همان کميته و قرنطينه بيمارستاني و جزوه آموزشي خبر جديدي در دست نيست.
WHO فعلاً هيچ اقدامي در مورد کالاها و دام ورودي از کشورهاي آلوده توصيه نميکند.
دو خبر متفرقه: 200 کارمند HP در تورنتو بخاطر مريض شدن يکي از کارمندان مرخصي گرفتند و اين اولين مورد از چنين رويدادي در امريکاي شمالي است. در تايوان SARS با مسايل سياسي و رابطه با چين مخلوط شده است.

حرفه ايها: راهنماييهاي WHO در مورد درمان سارس به روز شد. راهنماي درماني هم که LANCET منتشر کرد جالبه. و در مسابقه چاپ مقاله در مورد SARS فعلاً مجله نيوانگلند با دو مقاله جديد در مورد کورونا ويروس (اولي، دومي) پيشتازه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: