۱۳۸۱ اسفند ۶, سه‌شنبه

صبح: دو دوز الويس پريسلي. محققين Susan when she tried، Shake a hand، Last farewell و Fairy tale رو توصيه کرده اند. البته اگه اينها در دسترس نبود ميتونيد از مشابهشون استفاده کنين ولي مواردي از حساسيت شديد به Heart break Hotel از ماسدونياي شرقي گزارش شده.
نيمروز: سهراب سپهري يا فروغ يه دوز. مواظب باشين over نشين. سهراب
12% ميزان بهبوديش تو مطالعات قبلي بهتر بوده. شاملو هنوز در مراحل آزمايشيه.
ظهر: دو دوز داخل وريدي کانون پاچلبل با يه کوارتت از موتزارت. در يه مورد مصرف تنهاي کوارتت موتزارت باعث مرگ آني شده.
بعد از ظهر: آملي پولن يا آبي کيشلوفسکي. مصرف توام اينها خطري نداره. اگه هيچ کدوم در دسترس نبود مي تونين از زندگي دوگانه ورونيک، شب امريکايي يا پلهاي مديسون کانتي استفاده کنين ولي مواظب صحنه خداحافظي دومي باشين. در مورد فيلمهاي ديگه شواهد کافي وجود نداره. کازابلانکا بدليل عوارض قلبي از بازار خارج شده.
شب: پائولاي ايزابل آلنده. در مدارک قديمي اين کتابها هم ذکر شده اند: ابلوموف، سووشون، بازمانده روز، هرچيزي از مارکز و امريکايي آرام.
قبل از خواب: تکرار داروي ظهر.
يه نکته عملي: فراغتي و کتابي و گوشه چمني...
والسلام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: