۱۳۸۱ دی ۲۷, جمعهجانا سخن از زبان ما مي گوئي:

" ... هميشه فکر ميکردم وضع ترافيک و رانندگي مردم به خوبي نمايانگر وضعيت برنامه ريزي اجتماعي و نيز فرهنگ عمومي مردم است. به عبارتي، آنچه در خيابانها ميبينيم، شاخص نسبتا دقيقي از کل وضعيت اجتماعي و فرهنگي است. خصوصا اين دو هفته رانندگي در ايران و دوباره برگشتن به تورنتو باعث شده است بيش از پيش به درستي اين نظر پي ببرم. ببينيد در عرض دو ساعت رانندگي با چه رفتاري مواجه ميشويد:
صد بار هر کس که از دستش بر مي آيد به خاطر اينکه خط خودش شلوغ است جلوي شما ميپيچد، يکي ديگر به صرف اينکه کاري دارد کنار يک خيابان باريک پارک ميکند و اينکه تعداد زيادي بايد به زحمت راهشان را کج کنند تا از کنار وي بگذرند اهميتي ندارد، موقع بنزين زدن ميشود به راحتي دو سه ليتر بنزين را بيرون ريخت و چون ارزان است مشکلي ايجاد نميکند، پياده کمترين حرمتي ندارد و آنکه ماشين دارد (بزرگتر و قويتر) ميتواند با خيال راحت راهش را بگيرد و برود.
مگر ميشود از خانه تا محل کار چينين رفتاري با همديگر داست، و بعد در محل کار يکدفعه فردي معتدل بود؟ يا عادت کرده ايد که از دست ديگران حرص بخوريد، يا اينکه شما هم مثل بقيه همين رفتار را پيش گرفته ايد که طبعا آن را ادامه هم ميدهيد..."
به نقل از كوچ.
" ... يکی از دانشمندان بلژيکی به نام دکتر اميل فريسون که مديريت شبکه بين المللی ارتقای کيفيت موز را در شهر مون پليه در جنوب فرانسه به عهده دارد طی مقاله ای در مجله علمی نيوساينتيست اعلام کرده است که آفتها و بيماريهای گياهی ظرف يک دهه به عمر ميوه موز در جهان پايان خواهد داد... " متن كامل خبر از بي بي سي.... "

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: