۱۳۸۱ مهر ۱, دوشنبه

باز هم مهر شد. ولي ...
هوا گرم است و به شدت آلوده تر شده، ترافيک نفس گير شده و ...
در اين وقت سال در تهران همينها را مي بينيم و نه پادشاه فصلها پائيز را.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما: